Απολυμάνσεις

Με την απολύμανση επιτυγχάνουμε εξόντωση ιών, βακτηρίων και μυκήτων, ελαχιστοποιώντας το μικροβιακό φορτίο όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η απολύμανση κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία στις μέρες μας λόγω της παρουσίας του COVID-19.

Απολυμαίνουμε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους όπως μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, σχολεία, δημόσια κτήρια, σκάφη, εξοχικά, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ.

Η διαδικασία της απολύμανσης με τα μέσα που χρησιμοποιούμε κρίνεται απολύτως ασφαλής για τον άνθρωπο.​