Μυοκτονίες

Κατά την διαδικασία της μυοκτονίας καταπολεμούμε τα τρωκτικά σε οικίες, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με εξειδικευμένες εφαρμογές.

Χρησιμοποιούμε μεθόδους απώθησης έπειτα από την επιτόπου επίσκεψη και μελέτη του χώρου σας.